A globális nevelés egy nevelési-oktatási szemlélet, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok a világban zajló folyamatok megértésével érzékenyebbek legyenek a nemek közti egyenlőség, a klímaváltozás, a migráció, a társadalmi igazságosság valamint az emberi jogok, azaz a globális társadalmi felelősség kérdéseire. Célja, hogy felhívja a figyelmet helyi cselekedeteink globális következményeire, és olyan tudást, készségeket és értékeket közvetítsen, amelyekkel egy igazságosabb és fenntarthatóbb világ alakítói lehetünk.

A globális nevelés segítségével a diákok választ kaphatnak a világ jelenségeivel, azok globális dimenziójával kapcsolatos kérdéseikre, dilemmáikra és félelmeikre. Az így átadott globális ismeretekkel felvértezve könnyebben eligazodhatnak egyre összetettebb világunkban, és aktívan felléphetnek a kedvezőtlen globális folyamatok megváltoztatásáért.

A globális nevelés 8 területe és a hozzájuk kapcsolódó tanulási célok:

Konfliktuskezelés

A konfliktusok természetének, következményeinek és kezelésének megértése.

Társadalmi igazságosság

A méltányos és fenntartható életfeltételek, valamint a társadalmi igazságosság közti összefüggések  megértése.

Értékek és megközelítések

Az emberek attitűdjének, szemléletének kritikus értékelése.

Globális polgárság

A jól informált, felelős polgár fogalmának megértése.

Fenntarthatóság

A méltányos, bolygónkat nem kizsákmányoló és a jövő generációival szemben felelős szemlélet kialakítása.

Egymásrautaltság

Az emberek, az épített és természeti környezet, valamint a gazdaság kapcsolatának és a helyi döntések globális következményeinek megértése.

Emberi jogok

Az egyetemes emberi jogok, valamint a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény megismerése.

Sokféleség

A kultúrák sokszínűségének megértése, a különbözőségek tisztelete.